НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

“Пауэр Бласт” ХХК нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд жил бүрийн 5 сард “Эко” хамт олон хөтөлбөрийн уриан дор Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт байрлах өөрийн тэсрэх материалын үйлдвэр, лабораторийн орчинг зүлэгжүүлж, мод тарихад нийт ажиллагчдын төлөөллийг багтааж, ажиллах орчноо цэвэр, сэтгэлд дулаан ногоон орчиныг бүрдүүлэхэд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулдаг.